• Nežinant tikslaus žodžio paieškoje galima naudoti simbolius "?" ir "*"
  • ? reiškia vieną bet kokį simbolį, * - keletą bet kokių simbolių,
  • pvz.: kel? suras dokumentus su žodžiu keli
  • pvz.: kel* suras dokumentus su žodžiais kelias, keli, keliais ir t.t.
  • Norint ieškoti ne pagal frazę, o atskirus žodžius juos reikia apjungti jungtuku "AND"
  • pvz.: kelių mokestis gali nesurasti nieko, jeigu nėra dokumento kuriame šie žodžiai būtų šalia, tačiau įvedus kelių AND mokestis suras visus dokumentus, kur yra šie abu žodžiai nepriklausomai kurioje dokumento vietoje jie yra.
  • Dažnas klausimas "Dokumente matau nuorodą į priedą - tačiau ant jos nuspaudus negaliu peržiūrėti priedo. Kur rasti priedą?"
  • Norint peržiūrėti priedus reikia juos parsisiųsti kaip ir patį dokumentą. Paprasčiausia tai padaryti įvedant paieškos laukelyje sprendimo Nr., pvz.: T-14. Šiuo atveju paieškoje bus surastas ir parodytas tiek sprendimas tiek ir jo priedai, matomi kaip sąrašai, papildymai ir t.t.

Ieškant pagal dokumento numerį reikia nurodyti METUS.